Dedikované servery1)

  Standard Profi
Procesor Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad
Diskový priestor 2x250 GB 2x500 GB
RAM 2x1 GB 2x2 GB
Počet IP adries 1 2
Konektivita 100 Mbps 100 Mbps
Prenesené data neobmedzené neobmedzené
Predinštalovaný OS Linux/Windows2) Áno Áno
Zriaďovací poplatok3) 240 € 336 €
Cena (s DPH) 120 €/mesiac 168 €/mesiac

1) Po dohode možnost individuálnej konfigurácie.
2) Možnosť výberu OS Linux z distribúcií Debian, Gentoo, Ubuntu, Mandriva, CentOS, FreeBSD / v prípade výberu OS Microsoft Windows (Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 ) nutnosť zakúpenia licencie.
3) V prípade uzatvorenia zmluvy so záväzkom využívať túto službu po dobu 6 mesiacov, bude zriaďovací poplatok slúžiť k úhrade služieb až do jeho vyčerpania.


Kompletný cenník
 
RocketTheme Joomla Templates