IT riešenia na kľúč
pre Vaše podnikanie alebo domácnosť

key Na základe Vašich skutočných potrieb vypracujeme projekt IT riešení pre Vaše podnikanie alebo domácnosť, ktoré následne zrealizujeme po hardwarovej i softwarovej stránke (nákup hardwaru, operačné systémy, vnútorná sieť, zdieľanie dát, tlačový server, e-mail, web, atď.).

Fázy:

1. Určenie Vašich IT potrieb
2. Príprava projektu IT riešení (založená na zisteniach z prvej fázy)
3. Realizácia projektu
4. Odovzdanie diela "na kľúč"


pozn.: Garantujeme bezplatnosť prvej a druhej fázy projektu, tak neváhajte a kontaktujte nás.

Ponúkané riešenia

Pretože ponúkame služby v celej šírke firemných IT potrieb, našu ponuku môžu využiť jak firmy bez akejkoľvek IT infraštruktúry (najčastejšie teda začínajúce firmy) tak aj firmy s viac či menej rozvinutou IT infraštruktúrou.

Začínajúca firma alebo firma bez infraštruktúry
Firma s infraštruktúrou
 
RocketTheme Joomla Templates