Začínajúca firma
Prístup k internetu*
 • dial-up
 • ISDN
 • DSL
 • WiFi
 • Cable
Web
E-mail
 • nastavíme firemný e-mailový server
 • vytvoríme e-mailové schránky s rôznymi možnosťami prístupu a ich kombinácií (POP3, POP3+SSL, IMAP4, IMAP4+SSL, SMTP, SMTP+SSL, webMail - Squirrel, Horde, Roundcube)
 • nastavíme a sprevádzkujeme server typu Exchange a OpenExchange
Vnútorná sieť
 • návrh a realizácia sieťovej infraštruktúry (metalická kabeláž, bezdrôtové technológie)
 • firemné servery
  • Linux (Debian, Ubuntu, RedHat, CentOS, FedoraCore, Mandriva, Gentoo)
  • Windows (2000, 2003)
 • klientské stanice
  • Linux (Debian, Ubuntu, RedHat, CentOS, FedoraCore, Mandriva, Gentoo)
  • Windows (2000, XP, Vista)
 • nastavíme a sprevádzkujeme zdieľané zariadenia (tlačiareň, skener, kopírka)
 • nastavenie služieb
  • brána do internetu - gateway (NAT, VPN, striktný firewall, Proxy, DNS, DHCP)
  • zdieľanie dát (SMB, FTP, SFTP, NFS, WebDAV, SCP)
  • firemný intranet (výber ľubovoľného redakčného systému)
  • monitoring prevádzky a štatistiky
  • návrh a sprevádzkovanie vhodnej stratégie zálohovania dát (magnetické pásky, RAID pole, CD, DVD)
Telekomunikácia
 • nastavenie a inštalácia telefónnej ústredne Asterisk
 • nastavenie a inštalácia hardwarovej telefónnej ústredne
 • výber potrebných kariet pre využitie faxu, analog. telefónov, ISDN30, ISDN
 • výber VoIP providera a nastavenie pripojenia
 • nastavenie GSM brány
 • štatistiky, nahrávanie hovorov a všetko, čo s telefónnou ústredňou súvisí
Zabezpečenie a ochrana
 • hardwarový firewall - router
 • softwarový firewall
 • antivir
 • antispam
 • antispyware
Administrácia

*uvedené možnosti sa môžu líšiť v závislosti na polohe Vašej kancelárie
Firma s infraštruktúrou
Cenník
 
RocketTheme Joomla Templates